Centrul Educațional "Egalitate de Șanse" Ocna Mureș

Cod serviciu 8891CZ-C-2
Adresa strada Ștefan cel Mare, nr. 41, Ocna Mureș, jud. Alba, cod poștal 515700
Contact ong.asmea@yahoo.ro

Primăria Oraşului Ocna Mureş, în parteneriat cu Asociaţia Acţiuni Sociale prin Metode Educative Active (A.S.M.E.A.) şi Grupul de iniţiativă din comunitatea "La bărăci", a derulat în perioada 07 noiembrie 2014 – 30 iunie 2016, proiectul "Centrul Educaţional Egalitate de Şanse" Ocna Mureş.

Proiectul a fost finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Obiectivul principal al proiectului a vizat construirea în oraşul Ocna Mureş a Centrului Educaţional "Egalitate de Şanse", care să răspundă nevoilor de educare a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc şi creşterea accesului la servicii integrate de educaţie, a gradului de educare, dezvoltare personală şi autocunoaştere, pentru 74 de copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc, din comunitatea romă "La Barăci".

Un program adaptat la nevoile și particularitățile fiecărui copil în parte.

  • Servicii sociale integrate destinate copiilor și familiilor acestora, pentru a preveni instituționalizarea copiilor și marginalizarea socială.
  • Servicii de educație pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii.
  • Activități educaționale cu accent pe dobândirea de competențe cheie.
  • Activități recreative.
  • Activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă pentru prevenirea sau depășirea cu ușurință a riscurilor sociale și de sănătate (dezvoltarea personală, dezvoltarea interpersonală, dezvoltarea pentru sănătate, dezvoltarea socială/civică).
  • Activități de consiliere psihopedagogică pentru copii.
  • Activități de consiliere a părinților cu scopul consolidării relației copil-părinte.
  • Îngrijirea copiilor pe timpul zilei.
  • O masă caldă pentru copii, în fiecare zi.

Foto activități

O zi a mulțumirilor

Mulțumim! Mulțumim tuturor voluntarilor!

Ateliere pentru cei mici

Brățări pentru pitici, Face painting, Atelier de pictură

Acordarea primului ajutor de bază

Acțiune de instruire pentru parinți

Activități de recreere și socializare pentru copii

Activități în aer liber

Ieși la joacă

Afișul

1 Iunie 2021

Martie 2021

Ianuarie 2021

Activități Socio-Educative

Deschiderea centrului

Construcția centrului